Obsah

Oznamy

24.03.2017 - 28.03.2017

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Detail Úradné oznamy

23.03.2017 - 08.04.2017

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Detail Úradné oznamy

08.03.2017 - 08.04.2017

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Detail Rozhlas

Kultúrne podujatia

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

V roku 2016 bola obci Dunajská Lužná odsúhlasená z rozpočtu BSK dotácia vo výške 1.800 € na projekt divadelných predstavení slovenských ochotníckych divadiel.


Za finančnej pomoci BSK bola v mesiacoch 10-11/2016 realizovaná aj oprava chodníka v Nových Košariskách, v dĺžke 353m. BSK prispel na opravu čiastkou 4.500€, obec sa podieľala čiastkou 14.159,34€.

Touto cestou obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnuté finančné dotácie.