i-net
okraj okraj
Obec Dunajská Lužná
  Hlavná stránka  »  Úvod 

Vitajte na web stránke obce Dunajská Lužná  

Novinky
Najbližšie cvičenie BODY WORK po sviatkoch. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Zberný dvor dňa 19.4.2014 zatvorený. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Verejné pripomienkové konanie. 1. rozpočtové opatrenie obce Dunajská Lužná na rok 2014. Viac: Úvod » Oznamy a výzvy
24. ročník Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu. Viac: Aktuálne » Pozvánky
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, ktorým s mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2012 o miestnych daniach a poplatku. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Zmena termínu vývozu kontajnerov v čase veľkonočných sviatkov. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Jarná brigáda Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku a Poľovníckej spoločnosti PRIDUNAJSKO - ZMENA TERMÍNU. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Jarné upratovanie Spolku rodákov M. R. Štefánika. Viac: Aktuálne » Pozvánky
Predpredaj vstupeniek na dva koncerty FRAGILE v Dunajskej Lužnej - 25. 04. 2014 o 18 a o 20 h. Viac: Aktuálne » Pozvánky
Návrh VZN č. /2014, ktorým sa mení VZN č. 3/2014o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Klientske centrum v Senci. V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) otvára Okresný úrad Senec na prízemí svojej budovy Klientske centrum. Jeho základným poslaním je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu ... Viac: Aktuálne » Klientske centrum v Senci
Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemkov. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Celodenný výlet do Olomouca a jeho okolia - 15. máj 2014. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Územné rozhodnutie o umiestneni stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava — Dunajská Lužná". Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Informácie o výsledku hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky v Dunajskej Lužnej, 2. kolo. Viac: Aktuálne » Voľby prezidenta 2014 2. kolo
Ustanovenia zákona o cestnej premávke platné pre obytnú zónu. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Preventívna celoplošná deratizácia na území BSK. Viac: Aktuálne » Oznamy a výzvy
Pohľad-na-kostol-v-Jánošíkovej

Vážený internetový návštevník,

Srdečne Vás vítame na lužnianskych stránkach internetu. Obec Dunajská Lužná sa nachádza 15 km juhovýchodne od Bratislavy v okrese Senec, ktorý je súčasťou Bratislavského kraja. Obec vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch, pôvodne samostatných obcí: Jánošíková, Nová Lipnica, Nové Košariská.

Tieto stránky internetu Vás informujú o tom, ako a čím naša obec žije a pracuje, ako sa v nej býva, i o tom, ako trávime chvíle voľna. Stránky by mali slúžiť nám, obyvateľom obce, pre poučenie, potešenie i povzbudenie do ďalších aktivít pri správe vecí verejných, pri zveľaďovaní jej územia. A Vám, vážení návštevníci, ktorí sa s webovými stránkami stretávate profesne alebo len úplne náhodne, nech tieto stránky priblížia našu obec.

Nech nás teda všetkých, vážený návštevník internetu, milí občania, sprevádza a ochraňuje ten, znak ktorého nosí naša obec vo svojom erbe - svätý Martin z Tours.

Štefan Jurčík,
starosta obce
  

 

Klientske centrum 

V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) otvára Okresný úrad Senec na prízemí svojej budovy Klientske centrum. Jeho základným poslaním je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občanov.

 
Oznam 

Naša obec postavila novú materskú školu, ktorá bola postavená z finančných prostriedkov obce, na základe projektu: „Materská škola – rozšírenie kapacity o 56 detí“, za podpory a poskytnutej dotácie      8.000 € z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja  

 
Obecný úrad
O obci
pixel
pixel Verejná správa  | Senec  | Bratislava  | MHD Bratislava  | Cestovné poriadky  | Zoznam  | Google pixel
oficiálne stránky obce oficiálne stránky obce