Obsah

Oznamy

13.10.2017 - 31.12.2017

Dočasné uzatvorenie obecnej knižnice

Detail Rozhlas

06.07.2017 - 31.10.2017

Informácia ohľadom vývozu papiera

Detail Rozhlas

06.07.2017 - 31.10.2017

Informácia o odvoze triedeného odpadu

Detail Rozhlas

04.07.2017 - 31.10.2017

Výsledky rozboru vzoriek vody v obci

Detail Rozhlas

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

Kultúrne podujatia

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

V roku 2017 bola našej obci odsúhlasená z rozpočtu BSK v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 dotácia vo výške 1000 € na projekt Deň obce Dunajská Lužná.

Touto cestou ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú finančnú dotáciu.