Obsah

Oznamy

22.05.2018 - 31.05.2018

Poďakovanie za spoluprácu - Deň rodiny

Detail Rozhlas

18.05.2018 - 27.05.2018

Cesta rozprávkovým lesom dňa 27.5.2018

Detail Rozhlas

09.05.2018 - 31.12.2018

Stlač odpad, ušetríš viac, ako si myslíš

Detail Rozhlas

14.03.2018 - 31.12.2018

Ochrana lesov pred požiarmi

Detail Úradné oznamy

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

Kultúrne podujatia

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

V roku 2017 bola našej obci odsúhlasená z rozpočtu BSK v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 dotácia vo výške 1000 € na projekt Deň obce Dunajská Lužná.

Touto cestou ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú finančnú dotáciu.

 

bsk

Poďakovanie Bratislavskému samosprávnemu kraju

Obec Dunajská Lužná  zakúpila na skvalitnenie údržby obecných komunikácií a zlepšenie životného prostredia s výdatnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja nasledovnú komunálnu techniku: 1 ks krovinorez zn. Stihl FS 360, 1 ks profesionálny vysávač zn. Agrinova AS 10 a 1 ks mechanická metla za traktor Kubota, ktorý bol zakúpený v predchádzajúcom roku. Na novú techniku v celkovej hodnote 7945 € nám BSK  poskytol dotáciu 4300 €.

Hospodárska správa obecného úradu

Poďakovanie BSK