Obsah

Oznamy

20.06.2018 - 30.06.2018

Našli sa kľúče

Detail Rozhlas

12.06.2018 - 19.07.2018

Dražba dňa 19.7.2018

Detail Úradné oznamy

04.06.2018 - 30.06.2018

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Detail Rozhlas

04.06.2018 - 29.06.2018

Oznam o 1. opakovanom kole dražby 29.6.2018

Detail Úradné oznamy

09.05.2018 - 31.12.2018

Stlač odpad, ušetríš viac, ako si myslíš

Detail Rozhlas

14.03.2018 - 31.12.2018

Ochrana lesov pred požiarmi

Detail Úradné oznamy

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

Kultúrne podujatia

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

V roku 2017 bola našej obci odsúhlasená z rozpočtu BSK v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2017 dotácia vo výške 1000 € na projekt Deň obce Dunajská Lužná.

Touto cestou ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutú finančnú dotáciu.