Obsah

Kultúrne podujatia

27.05.2017

Deň rodiny Dunajská Lužná 2017

Deň rodiny a Na kolesách proti rakovine - sobota 27. máj 2017

Deň rodiny a Na kolesách proti rakovine 2017

Detail

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

V roku 2016 bola obci Dunajská Lužná odsúhlasená z rozpočtu BSK dotácia vo výške 1.800 € na projekt divadelných predstavení slovenských ochotníckych divadiel.


Za finančnej pomoci BSK bola v mesiacoch 10-11/2016 realizovaná aj oprava chodníka v Nových Košariskách, v dĺžke 353m. BSK prispel na opravu čiastkou 4.500€, obec sa podieľala čiastkou 14.159,34€.

Touto cestou obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnuté finančné dotácie.