Obsah

Oznamy

16.08.2017 - 31.12.2017

Informácia o KOMPOSTOVANÍ v našej obci

Detail Rozhlas

15.08.2017 - 14.09.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Detail Rozhlas

11.07.2017 - 04.09.2017

Dovolenka prepravnej služby

Detail Rozhlas

06.07.2017 - 31.10.2017

Informácia ohľadom vývozu papiera

Detail Rozhlas

06.07.2017 - 31.10.2017

Informácia o odvoze triedeného odpadu

Detail Rozhlas

04.07.2017 - 31.08.2017

Výsledky rozboru vzoriek vody v obci

Detail Rozhlas

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

Kultúrne podujatia

08.09.2017 - 10.09.2017

MAJK SPIRIT a KANDRÁČOVCI

Koncerty

Detail

09.09.2017

Program Dňa obce

Deň obce 2017

Pozvánka

Detail

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

V roku 2016 bola obci Dunajská Lužná odsúhlasená z rozpočtu BSK dotácia vo výške 1.800 € na projekt divadelných predstavení slovenských ochotníckych divadiel.


Za finančnej pomoci BSK bola v mesiacoch 10-11/2016 realizovaná aj oprava chodníka v Nových Košariskách, v dĺžke 353m. BSK prispel na opravu čiastkou 4.500€, obec sa podieľala čiastkou 14.159,34€.

Touto cestou obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnuté finančné dotácie.