Obsah

Oznamy

23.06.2017 - 27.06.2017

Pozvánka na 07. zasadnutie OZ dňa 27.06.2017

Detail Úradné oznamy

21.06.2017 - 07.07.2017

Fotografie Beh Dunajská Lužná 2017

Detail Rozhlas

12.06.2017 - 26.06.2017

Pracovník na roznášanie obecnej pošty

Detail Rozhlas

29.05.2017 - 30.06.2017

Elektronické doručovanie Rozhodnutí

Detail Rozhlas

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

Kultúrne podujatia

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

V roku 2016 bola obci Dunajská Lužná odsúhlasená z rozpočtu BSK dotácia vo výške 1.800 € na projekt divadelných predstavení slovenských ochotníckych divadiel.


Za finančnej pomoci BSK bola v mesiacoch 10-11/2016 realizovaná aj oprava chodníka v Nových Košariskách, v dĺžke 353m. BSK prispel na opravu čiastkou 4.500€, obec sa podieľala čiastkou 14.159,34€.

Touto cestou obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnuté finančné dotácie.