Obsah

Oznamy

06.12.2016 - 16.12.2016

Výplata vianočných príspevkov

Detail Rozhlas

Kultúrne podujatia

11.12.2016

Rómeo a Júlia po slovensky

Divadelná komédia Rómeo a Júlia po slovensky

Ochotnícke divadlo Unín

Detail

09.12.2016 - 10.01.2017

Obecná knižnica - čerpanie dovolenky

Obecná knižnica

Detail

17.12.2016

1. Vianočné trhy v našej obci 1

1. Vianočné trhy v našej obci

„Vianoce sú láska. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, keď sa usmejeme, keď darujeme, sú Vianoce ... Príbeh Vianoc nikdy nestratí svoje čaro a krásu, pokiaľ to nedopustíme.“

Detail

Poďakovanie za dotácie z BSK

bsk

Tento rok bola obci Dunajská Lužná odsúhlasená z rozpočtu BSK dotácia vo výške 1.800 € na projekt divadelných predstavení slovenských ochotníckych divadiel.


Za finančnej pomoci BSK bola v mesiacoch 10-11/2016 realizovaná aj oprava chodníka v Nových Košariskách, v dĺžke 353m. BSK prispel na opravu čiastkou 4.500€, obec sa podieľala čiastkou 14.159,34€.

Touto cestou obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnuté finančné dotácie.