Obsah

Spoločný stavebný úrad

Sídlo

Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná
 

Kontakty

Meno

Telefón

E-mail

Lokalizácia

Ing. Benjamín Baráth

02/40259824

benjamin.barath@dunajskaluzna.sk

obecný úrad prízemie

Ing. Eva Blahová

02/40259834

eva.blahova@dunajskaluzna.sk

obecný úrad prízemie

Ing. Danica Meršaková

02/40259834

danica.mersakova@dunajska.luzna

obecný úrad prízemie