Obsah

Spoločný stavebný úrad

Sídlo

Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42  Dunajská Lužná

Kontakty
Meno Telefón E-mail  
Ing. Benjamín Baráth 02/40259824 benjamin.barath@dunajskaluzna.sk obecný úrad prízemie
Ing. Eva Blahová 02/40259834 eva.blahova@dunajskaluzna.sk obecný úrad prízemie