Obsah

Prevádzka pohotovosti

V mene spoločnosti Komplexná záchranná služba s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast si Vás dovoľujem informovať o nasledovných zmenách, ktoré sa týkajú fungovania pohotovostí pre okres Senec a Pezinok.

 1. Zmena ordinačných hodín :
  Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
  Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite
 2. Zmena miesta prevádzkovania
  Pohotovosť v Pezinku pre dospelých, deti a dorast má ambulancie na poliklinike na Hollého č. 2. Momentálne sme v štádiu riešenia zmeny miesta prevádzkovania na adresu Bratislavská č. 85. Čakáme na zmeny na stavebnom úrade a zmenu povolenia. Akonáhle tieto zmeny budeme mať vyznačené presťahujeme sa. Predpokladaný odhad zmeny miesta prevádzkovania pohotovosti pre dospelých, deti a dorast je od 01.07.2016. V rámci informovania pacienta Vám, túto zmenu oznámime minimálne štyri dni pred plánovaným presťahovaním pohotovosti.
 3. Zubná pohotovostná služba
  Naším zámerom je do dvoch mesiacov spustiť pre obyvateľov aj zubnú pohotovostnú službu. Momentálne sme v štádiu riešenia potrebných povolení na úradoch. Akonáhle budeme mať všetky potrebné povolenia požiadame zdravotné poisťovne o zazmluvnenie zubnejpohotovostnej služby. Ohľadom spustenia zubnej pohotovostnej služby Vás budeme informovať.
 4. Výjazdová služba pacientom domov
  Pacienti už nemusia vysedávať v preplnenej čakárni plnej chorých ľudí. Lekára si za rovnaký poplatok ako v ambulancii môžu zavolať priamo domov v pohodlí domáceho nestresujúceho prostredia. Naša spoločnosť dostala povolenie na prevádzkovanie výjazdovej služby pre dospelých , deti a dorast. Spádové územie poskytovania výjazdovej lekárskej služby pre dospelých je celý okres Pezinok, pre deti okresy miest Pezinok a Senec.

Za výjazd lekára domov sa platí pohotovostný poplatok 1,99 EUR a v prípade potreby alebo žiadosti pacienta máme k dispozícií CRP prístroj. Cena za vyšetrenie CRP je 8,00 EUR. Ostatné výkony spojené s výjazdom (kilometre, ošetrenie...) prepláca poisťovňa.
Lekára domov je možné si zavolať počas ordinačných hodín :
Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite
Pacienti k nám môžu volať už od 15:00hod.

Kontakt na výjazdového lekára je : 0918 080 112.

Dôležité informácie o zmenách prevádzkovania pohotovosti