Obsah

Späť

330. výročie narodenia Juraja Jánošíka

Dáva sa na známosť,

že  dnes je to 330 rokov, ako bol vo varínskom kostole pokrstený miestnym farárom Michalom Smutkom, náš rodák a bohatier slovenského národa – Juraj Jánošík. Podľa krstnej matriky sa narodil rodičom Martinovi Jánošíkovi a Anne, rodenej Cesnekovej. Krstnými rodičmi boli Jakub Merjad a Barbara Krištofíková z Terchovej. Toto výročie si bude obec Terchová pripomínať v priebehu celého roka 2018. Dnes, 25. januára, navštívi delegácia obce na čele so starostom Jozefom Dávidíkom kostol vo Varíne, kde sa ešte nachádza dobová krstiteľnica, kde bol Jánošík pokrstený a odtiaľ zamierime do osady Jánošovia, kde uzrel svetlo sveta. 17. marca je plánovaná návšteva Liptovského Svätého Mikuláša, kde bol väznený, odsúdený a popravený. Vyvrcholenie tohto jubilea sa uskutoční počas 56. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu, nesúceho pomenovanie JÁNOŠÍKOVE DNI. Súčasťou toho bude aj pripomenutie si 30. výročia postavenia sochy Juraja Jánošíka od akademického sochára Jána Kulicha, ktorá sa týči nad našou obcou.

Vážení občania, i napriek tomu, že Juraj Jánošík žil len 25 rokov, jeho legenda žije dodnes. Lebo, Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je sloboda a sloboda je večná!

Koniec hlásenia!

Vyvesené: 25. 1. 2018

Dátum zvesenia: 17. 3. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť