Obsah

Späť

Brigáda Jednoty dôchodcov Slovenska v Dunajskej Lužnej dňa 18. 4. 2018

 

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v Dunajskej Lužnej uskutoční dňa 18. apríla 2018 (v stredu) o 9,00 h brigádu. Zraz bude v areáli Relaxačno-rehabilitačného centra TETIS – Lipnica. Prosím, prineste si hrable, metly a podobne.

 

Vyvesené: 16. 4. 2018

Dátum zvesenia: 18. 4. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť