Obsah

Späť

Dočasná zmena úradných hodín na obecnom úrade od 3. 7. do 31. 8. 2017

Oznamujeme verejnosti, že na obecnom úrade budú zmenené úradné hodiny počas stránkových dní od 3. 7. do 31. 8. 2017 nasledovne:
Pondelok:  07:00 – 11:30 h   12:30 – 15:30 h 
Streda:       07:00 – 11:30 h   12:30 – 16:30 h
Piatok:       07:00 – 12:00 h

Vyvesené: 28. 6. 2017

Dátum zvesenia: 31. 8. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť