Obsah

Späť

Dočasného dopravného značenia - Šamorín, Kvetoslavov, Čukárska Paka, Kráľovianky

V týždni od 24.júla 2017 bude prebiehať inštalácia dočasného dopravného značenia na ceste II/503 medzi Šamorínom a Kvetoslavovom na ceste III/1377 medzi Čukárskou Pakou a časťou Kráľovianky. Po osadení dopravného značenia bude miestne komunikácie (II/503 a III/1377)  križovať stavenisková doprava. Križovatka bude riadená dočasnými semafórmi, ktoré budú synchronizované pomocou senzoru, pre zachovanie plynulosti premávky.

Táto aktualita je zverejnená aj na stránke http://www.d4r7.com/sk/clanok/instalacia-docasneho-dopravneho-znacenia-samorin-kvetoslavov-cukarska-paka-kralovianky . Prípadné zmeny v harmonograme budú oznámené.

Vyvesené: 31. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 8. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť