Obsah

Späť

Dotazník ku tvorbe Komunitného plánu - sociálna činnosť

 

Prosíme občanov o vyplnenie dotazníka a jeho doručenie na obecný úrad v Dunajskej Lužnej na referáte evidencie obyvateľstva pani Zuzane Mészárosovej do 20.05.2018 cez stránkové dni.

Ďakujeme.
 

Tu nájdete dotazník...

 

Vyvesené: 11. 5. 2018

Dátum zvesenia: 20. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť