Obsah

Späť

Dovolenka prepravnej služby

DOVOLENKA  PREPRAVNEJ SLUŽBY

 

Vážení klienti, milí spoluobčania, oznamujeme Vám,

že v dňoch od 7. augusta do 3. septembra 2017 

bude mať prepravná služba, ktorú prevádzkuje OMAPO, o. z. dovolenku.

Od 4. septembra 2017 t.j. pondelok, sme tu opäť pre Vás.

 

Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám krásne a slnečné leto.

Vyvesené: 11. 7. 2017

Dátum zvesenia: 4. 9. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť