Obsah

Späť

Elektronické doručovanie Rozhodnutí

Týmto oznamujeme občanom a majiteľom nehnuteľnosti a psov v obci Dunajská Lužná, že pokiaľ majú aktivovanú elektronickú schránku na portály www.slovensko.sk, rozhodnutie doručuje obecný úrad už len elektronicky.

Rozhodnutie elektronicky posielame v režime do vlastných rúk s fikciou doručenia.
Tu chceme upozorniť, že pri prijímaní úradného rozhodnutia v tomto režime, treba najprv potvrdiť doručenku a až za 5 až 15 minút bude rozhodnutie do schránky doručené.

Návod ako prijať úradnú zasielku nájdete na stránke www.youtube.sk – Video č. 10 Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia

Od 1. júla sa zmení dizajn elektronických schránok, budú prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie. Prehľadnejšia bude aj e-doručenka. Pri používaní bude portál poskytovať pomoc, napríklad po podpise doručenky sa zobrazí okno s informáciou, že doručovaná správa nemusí byť doručená hneď, ale najneskôr do 15 minút. Nateraz e-schránka takúto informáciu neposkytuje.

Čítajte viac: https://ekonomika.sme.sk/c/20536867/slovensko-sk-bude-vyzerat-ako-gmail-toto-su-nove-e-schranky.html#ixzz4i4un1v6Q

Vyvesené: 29. 5. 2017

Dátum zvesenia: 30. 6. 2017

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť