Obsah

Späť

GENERÁLNY PARDON na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Informujeme občanov, že producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., si nebude voči nim uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.

Pre bližšie informácie kliknite tu: http://www.bvsas.sk/sk/aktuality/bratislavska-vodarenska-spolocnost-udeluje-generalny-pardon-2.html

Informácia o generálnom pardone

Tlačivo BVS


 

Vyvesené: 31. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 8. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť