Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca apríl 2018

V mesiaci apríl pokračujú v rafinérii Slovnaft naplánované generálne revízie výrobných jednotiek. Sprevádzať ich môže zvýšená hladina hluku a vznik zápachu.
Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov na nevyhnutné minimum.
Viac informácií o hluku, zápachu a ďalších sprievodných javoch rafinérie nájdete tu.
V marci 2018 boli dňa 10. 3. 2018 v čase od 9:10 h do 9:31 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 68 dB bola zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft – Ulica Svornosti o 9:10 h. Najnižšia hodnota 37 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – Staromlynská ulica č. 2 o 9:31 h.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 46 dB.

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 30. 4. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť