Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca december 2017

V mesiaci december nie sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstávky ani nábehy výrobných zariadení. Od 4. decembra ale budú prebiehať prípravné činnosti na revíziu nádrží, ktoré môže sprevádzať zvýšený zápach.
Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov na nevyhnutné minimum.
Viac informácií o zápachu a ďalších sprievodných javoch rafinérie nájdete na https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/zodpovedny-sused.
V novembri 2017 boli dňa 17. 11. 2017 v čase od 12:35 h do 12:53 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 68 dB bola zistená na kontrolnom mieste Lieskovská cesta – rázcestie na Lieskovec o 12:44 h. Najnižšia hodnota 41 dB bola nameraná na kontrolných miestach Podunajské Biskupice - ul. 8. mája o 12:51 h a Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. č. 2 o 12:53 h.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 54 dB.

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

Vyvesené: 4. 12. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť