Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca január 2018

V mesiaci január nie sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstavenia ani nábehy výrobných jednotiek, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na komfort života obyvateľov.
V decembri 2017 boli dňa 23. 12. 2017 v čase od 20:28 h do 20:50 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 60 dB bola zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft – Ulica Svornosti o 20:28 h. Najnižšia hodnota 46 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. 2 o 20:42 h a Podunajské Biskupice – Ulica 8. mája o 20:50 h.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 51 dB.

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

 

Vyvesené: 8. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 1. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť