Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca máj 2018

V mesiaci máj nie sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstávky výrobných zariadení, ani činnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí a ich komfort.

V apríli 2018 boli dňa 23. 4. 2018 v čase od 19:10 h do 19:45 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 52 dB bola zistená na kontrolných miestach ČS Slovnaft - Ulica Svornosti o 19:10 h, Autovrak - Ulica Svornosti o 19:15 h a Lieskovská cesta - rázcestie na Lieskovec o 19:25 h. Najnižšia hodnota 46 dB bola nameraná na kontrolných miestach Podunajské Biskupice - Poľnonákup (Silo) o 19:30 h, Podunajské Biskupice - ul. 8. mája o 19:38 h a Podunajské Biskupice - Staromlynská ulica č. 2 o 19:45 h.

Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 49 dB.

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 31. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť