Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca marec 2018

V mesiaci marec je v rafinérii Slovnaft naplánovaná príprava a realizácia cyklu generálnych revízií výrobných jednotiek. Práce začnú v nasledujúcich dňoch a môže ich sprevádzať zvýšená hladina hluku, zápachu a spaľovanie na poľných horákoch.
Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov na nevyhnutné minimum.
Viac informácií o hluku, činnosti poľných horákov a ďalších sprievodných javoch rafinérie nájdete tu.
V februári 2018 boli dňa 12. 2. 2018 v čase od 21:00 h do 21:30 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 55 dB bola zistená na kontrolnom mieste Autovrak – Ulica Svornosti o 21:04 h. Najnižšia hodnota 42 dB bola nameraná na kontrolných miestach Podunajské Biskupice – Poľnonákup (Silo) o 21:25 h a Podunajské Biskupice – Ulica 8. mája o 21:30 h.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 46 dB.

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

Vyvesené: 2. 3. 2018

Dátum zvesenia: 31. 3. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť