Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca november 2017

V mesiaci november sú v rafinérii Slovnaft naplánované technologické zarážky 2 výrobných jednotiek, ktoré by však nemali mať negatívny vplyv na komfort života obyvateľov.
V októbri 2017 boli dňa 13. 10. 2017 v čase od 20:56 h do 21:30 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 56 dB bola zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft – Ulica svornosti o 20:56 h. Najnižšia hodnota 36 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Hobbi – Lieskovská cesta č. 1 zast. č. 79 o 21:07 h, Lieskovská cesta - rázcestia na Lieskovec o 21:10 h a Podunajské Biskupice - ul. 8. mája o 21:27 h.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 42 dB.

Príloha
Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

Vyvesené: 3. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť