Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft v Bratislave počas mesiaca október 2017

V mesiaci október sú v rafinérii Slovnaft naplánované odstavenia 3 výrobných jednotiek, ktoré by však nemali mať negatívny vplyv na komfort života obyvateľov.
V septembri 2017 boli dňa 18. 9. 2017 v čase od 10:05 h do 10:50 h vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 60 dB bola zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft – Ulica svornosti o 10:05 h. Najnižšia hodnota 50 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – Poľnonákup o 10:35 h a Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. 2 o 10:50 h.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 53 dB.

Protokol z kontrolného merania hladiny hluk

 

Vyvesené: 6. 10. 2017

Dátum zvesenia: 31. 10. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť