Obsah

Späť

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca jún 2017

V mesiaci jún sa v rafinérii Slovnaft očakávajú nábehy 17 výrobných jednotiek po ukončení plánovaných generálnych revízií. Tieto činnosti môže sprevádzať zvýšená hladina hluku, vznik zápachu a spaľovanie na poľných horákoch.

Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa obyvateľom ospravedlňujeme. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov na nevyhnutné minimum.

Viac informácií o hluku, činnosti poľných horákov a ďalších sprievodných javoch rafinérie nájdete na https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/zodpovedny-sused.

V máji 2017 boli dňa 29. 5. 2017 v čase od 10.45 hod. do 11.35 hod. vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 62 dB bola zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft – ulica Svornosti o 10.45 hod. Najnižšia hodnota 42 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – ul. 8. mája o 11.25 hod.

Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 50 dB.

Protokol z kontrolného merania hladiny hluku

Vyvesené: 7. 6. 2017

Dátum zvesenia: 30. 6. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť