Obsah

Späť

Informácia o doručovaní výmerov a platnosti nálepiek známok na komunálne nádoby

Informujeme občanov, že výmery za vývoz komunálneho odpadu, budeme zasielať v mesiacoch február a začiatkom marca. Nálepky na komunálne nádoby na rok 2017 platia do konca marca 2018.

Vyvesené: 12. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 3. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť