Obsah

Späť

Informácia o KOMPOSTOVANÍ v našej obci

Obec Dunajská Lužná zavádza pre individuálnu bytovú výstavbu (rodinné domy) systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Ten bude spočívať v povinnosti svojpomocne zhodnocovať tento odpad formou domáceho kompostovania. K tomu obec bezplatne poskytne kvalitné plastové kompostéry a zabezpečí prednášku o kompostovaní.

Prevziať si kompostér je možné na obecnom úrade

cez stránkové dni počas úradných hodín.


Bližšie informácie nájdete tu:
Informácia k systému kompostovania v obci
Dohoda o kompostovaní (žiadosť o pridelenie kompostéru/čestné prehlásenie)
word - Dohoda o kompostovaní (žiadosť o pridelenie kompostéru/čestné prehlásenie)

 

Vyvesené: 21. 9. 2017

Dátum zvesenia: 7. 10. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť