Obsah

Späť

Informácia o KOMUNÁLNOM ODPADE - výmery, nálepky, vrecia na plast

Informujeme občanov, že vrecia na plasty v počte 25 ks na celý rok spolu s nálepkou na nádobu na komunálny odpad  dostanú na obecnom úrade spolu so známkou na nádobu na rok 2018 po zaplatení poplatku za komunálny odpad.

Výmery za vývoz komunálneho odpadu budeme zasielať v mesiacoch február a začiatkom marca.

Nálepky na komunálne nádoby na rok 2017 platia do konca marca 2018.

Vyvesené: 16. 2. 2018

Dátum zvesenia: 4. 3. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť