Obsah

Späť

Informácia o odvoze triedeného odpadu

Marius Pedersen, a. s. žiada občanov, ktorí majú zakúpené vlastné nádoby na odpad, aby v deň vývozu separátov pred svoje odberné miesto vyložili len vrece – nie nádobu. Separáty uložené v takejto nádobe nebudú odoberané.

Vyvesené: 6. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 10. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť