Obsah

Späť

Informácia ohľadom vývozu papiera

Marius Pedersen, a. s. informuje občanov, že firma vyváža len nádobu na papier. Veľké kartóny si poplatníci musia odviesť na zberný dvor.

 

 

Vyvesené: 6. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 10. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť