Obsah

Späť

Informácie o príprave na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Mladý občania, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, sa o príprave uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši dočítajú viac tu...

Vyvesené: 4. 4. 2018

Dátum zvesenia: 20. 4. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť