Obsah

Späť

Kamenárska firma ponúka svoje služby

Kamenárska firma s dlhoročnou tradíciou z Bratislavy ponúka kompletné kamenárske služby:

  • vyhotovenie nových pomníkov
  • rekonštrukcie starých pomníkov
  • dosekanie všetkých typov nápisov
  • montáž kovových nápisov priamo na cintoríne
  • a ako novú službu v oblasti nápisov, dopisovanie pieskovaných nápisov strojovo na cintoríne bez demontáže nápisnej dosky.

Kontakt na firmu sa nachádza na informáciách na obecnom úrade.

Vyvesené: 21. 2. 2018

Dátum zvesenia: 31. 3. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť