Obsah

Späť

Občania sami sebe

Podaktorí občania našej obce  pripravili  na  Nový rok,  tak ako každý rok,  darček ostatným obyvateľom. Výsledok je 6 ks poškodených 60 l smetných nádob, 3 ks vyvalených dopravných značiek, poškodená závora na cyklotrase na hrádzi a 1 vyvalený rozvádzač na verejné osvetlenie. Zostáva nám len veriť, že si posilnili svoje ego, ktoré ich namotivuje zúčastniť sa brigády na zlepšení životného prostredia, ktorá sa bude konať  na jar, pri príležitosti Dňa Zeme!

Hospodárska správa obecného úradu

obrázok 1
obrázok 2
obrázok 3
obrázok 4

Vyvesené: 8. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 1. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť