Obsah

Späť

Oznam o výluke vlakov RegioJetu na trati Bratislava - Komárno v mesiaci máj

Informujeme občanov o výlukách niektorých vlakov spoločnosti RegioJet v mesiaci máj.

Viac nájdete tu...

Vyvesené: 2. 5. 2018

Dátum zvesenia: 29. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť