Obsah

Späť

Oznam pre občanov, ktorí majú vyčlenený pozemok do bezplatného náhradného užívania

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28. 2. 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia, aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z. z. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to, občania. Ďakujem.  

 

 

Vyvesené: 8. 12. 2017

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť