Obsah

Späť

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu obecný policajt

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pozíciu obecný policajt

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

Predpokladaný termín nástupu: ihneď – prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba:

 • staršia ako 21 rokov
 • bezúhonná
 • má úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • telesne a duševne spôsobilá na výkon príslušníka obecnej polície
 • je držiteľom platného vodičského preukazu skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 5. Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 6. Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
 7. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

Termín doručenia žiadosti do:  31.01.2018

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín alebo zaslať poštou na adresu:

            Obecný úrad
           
Jánošíkovská 466/7
            900 42 Dunajská Lužná

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: maria.kissova@dunajskaluzna.sk

Kontaktná osoba: p. Kissová, 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

 

Vyvesené: 9. 1. 2018

Dátum zvesenia: 31. 1. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť