Obsah

Späť

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste referent stavebného úradu

 

OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pracovnú pozíciu

referent stavebného úradu

 

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: pri nástupe skrátený úväzok

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské  vzdelanie – stavebného zamerania

Osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady

Prax v danej oblasti min. 2 roky


Iné kritériá a požiadavky:

 • Bezúhonnosť
 • Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, stavebný zákon, správne konanie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie,
 • Pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET)
 • Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • Vodičský preukaz – výhodou
 • Ochota ďalšieho odborného vzdelania


Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 3. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní ( diplom)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 5. Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

 

Termín doručenia žiadosti do: 30.04.2018           

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín alebo zaslať poštou na adresu:

           Obecný úrad
           Jánošíkovská 466/7
           900 42 Dunajská Lužná

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na maria.kissova@dunajskaluzna.sk


Kontaktná osoba:

Mária Kissová, 02/40259817


Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

 

 

 

Vyvesené: 21. 3. 2018

Dátum zvesenia: 30. 4. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť