Obsah

Späť

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ vo Veľkom Bieli

Obec Veľký Biel
Obecný úrad , Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v materskej škole


V zmysle § 11 a ods. 1. Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ v materskej škole
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Predpokladaný termín nástupu - ihneď.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 15.02.2018 na adresu:
Materská škola Veľký Biel, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel
alebo mailom: t.leginus@gmail.com

 

                                                                                                                                                                                       Vo Veľkom Bieli dňa 23.01.2018

 

Tel./fax..: 02/ 45916 106, 45916 201, 45916 221, e-mail: ekonom@velkybiel.eu

Vyvesené: 26. 1. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť