Obsah

Späť

Pozvánka na 21. púte k Madone Žitného ostrova 14. - 20. 8. 2017

Bližšie informácie o programe nájdete tu: Púte k Madone Žitného ostrova 2017

Vyvesené: 2. 8. 2017

Dátum zvesenia: 21. 8. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť