Obsah

Späť

Pozvánka na Veľkonočný stolnotenisový turnaj 24.3.2018

 

MO Matice slovenskej, Obecný úrad,

Obecný futbalový klub,

Základná škola, KIA-Motor car, fi. Dobré jablká

Stolnotenisový klub, Klub kresťansko-demokratického hnutia

DUNAJSKÁ LUŽNÁ

 

Vás pozývajú na tradičný

 

 

VEĽKONOČNÝ STOLNOTENISOVÝ

 

TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE

Š t e f a n a    J u r č í k a

a mimoriadnej ceny MO  Matice slovenskej

 venovanej 25. výročiu SR

 

 

Sobota 24.3.2018 o 9.00 hod.  – Telocvičňa Základnej školy

 

Kategórie:                     Chlapci (podľa veku)

- neregistrovaní           Dievčatá (podľa veku)            

                                       Dospelí

 

 

Pre účastníkov a víťazov sú pripravené hodnotné ceny, diplomy a medaily

a sponzorské pozornosti fi. Dobré jablká, KIA.

 

 

                                                                                                           Stanislav   B a j a n í k v.r.

                                                                                                           MO Matice slovenskej

                                                                                                           za organizátorov

 

 

 

Dunajská Lužná 13. 3. 2018

Vyvesené: 13. 3. 2018

Dátum zvesenia: 24. 3. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť