Obsah

Späť

Pozvánka na Vianočný stolnotenisový turnaj 9.12.2017

 

POZVÁNKA

 

MO MS, Obecný úrad, Základná  škola, Obecný futbalový klub,

OSK , KKDH, MKS,  Fi. Dobré jablká,  Motor-car,  KIA – D. Lužná,

Združenie slovanskej vzájomnosti – Bratislava

 

P O Z Ý V A

na tradičný

Vianočný stolnotenisový turnaj

o

 Pohár generálneho manažéra OFK

JURAJA JÁNOŠÍKA, poslanca OZ a BSK

venovaný

Obecnej ekuméne (Rok sv. Martina (2016-2017  a  500. výročie  Reformácie 1517-2017).

Dňa 9. decembra 2017  (sobota), 9.00 hod.

Telocvičňa ZŠ Dunajská Lužná

 

Disciplíny: žiaci, dorast, dospelí (neregistrovaní).

Dôležité upozornenie!: Vstup do telocvične  výlučne v športových prezuvkách!

 

Organizátori pripravujú: medaily, diplomy, ceny, sponzorské dary pre víťazov a účastníkov.

 

                                    Tešíme sa na ďalšie tradičné stretnutie

 

Dunajská Lužná 15. 11. 2017

                                                                                                                                                                 Za organizátorov

                                                                                                                                                                Stanislav   B a j a n í k 

                                                                                                                                                                MO Matice slovenskej

Vyvesené: 15. 11. 2017

Dátum zvesenia: 9. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť