Obsah

Späť

Pracovník na roznášanie obecnej pošty

Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42

 

OZNÁMENIE

pracovník na roznášanie obecnej pošty

 

Miesto práce: Obec Dunajská Lužná

Predpokladaný termín nástupu: ihneď resp. dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti

Iné kritériá a požiadavky:

Znalosť katastra obce – výhodou
Zodpovedný prístup k práci

Termín doručenia žiadosti do: 23.06.2017

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu:

            Obecný úrad
            Jánošíkovská 466/7
            900 42 Dunajská Lužná


Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: maria.kissova@dunajskaluzna.sk

Kontaktná osoba:
p. Kissová
kontakt: 02/40259817

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.

Vyvesené: 12. 6. 2017

Dátum zvesenia: 26. 6. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť