Obsah

Späť

Pripomienky k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov Slovak Lines, a. s. 2017/2018

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018, ktoré budú k 10.12.2017, si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, resp. pripomienky, aby ste nám tieto zaslali do termínu 18.8.2017 na e-mailovú adresu jmartinovic@slovaklines.sk. Požiadavky zaslané po 18.8.2017 nebudeme môcť zadeliť k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.

Vyvesené: 10. 7. 2017

Dátum zvesenia: 18. 8. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť