Obsah

Späť

Pripomienky k cestovným poriadkom BID, a. s. do 31.10.2017

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. informuje občanov o možnosti posielania prípadných výhrad k Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja alebo k súčasným cestovným poriadkom liniek prímestskej autobusovej dopravy, prípadne návrhov pre zmenu cestovných poriadkov, a to mailom na adresu info@bid.sk do 31.10.2017.

Žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom

Vyvesené: 26. 9. 2017

Dátum zvesenia: 31. 10. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť