Obsah

Späť

Štatistické zisťovanie pracovných síl 2017

Informujeme verejnosť, že Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2017. Vybrané domácnosti v Dunajskej Lužnej navštívi pracovník/-čka Štatistického úradu SR, ktorý/-á sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom.

Bližšie informácie nájdete tu: Štatistické zisťovanie

Vyvesené: 1. 8. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť