Obsah

Späť

Strata peňaženky v Nových Košariskách 6. 8. 2017

Dňa 6. 8. 2017 sa vo večerných hodinách stratila v časti Nové Košariská pri zmrzline peňaženka červenej farby s hotovosťou aj s dokladmi. Informáciu o náleze, prosím, poskytnite na č. 0908 10 55 10, príp. na obecnom úrade. Samotný nález môžete doručiť do podateľne obecného úradu.

Vyvesené: 7. 8. 2017

Dátum zvesenia: 31. 8. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť