Obsah

Späť

Uzávierka prvého čísla Lužniansky spravodaj 2018

Milí spoluobčania, blíži sa ďalšie vydanie nášho LUŽNIANSKEHO SPRAVODAJA.

Uzávierka je 5. 3. 2018. Do tohto dňa môžete na mailovú adresu luznianskyspravodaj@gmail.com posielať Vaše príspevky, postrehy a fotografie. Prosíme o dodržanie rozsahu článkov (1 x A5 , to znamená 900 úderov, veľkosť písma Calibri 10).

Ďakujeme!

Redakcia LS

Vyvesené: 6. 2. 2018

Dátum zvesenia: 5. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť