Obsah

Späť

Verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" a návrhu strategického dokumentu

Informujeme verejnosť, že v piatok 02.02.2018 o 9:30 h na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, na prvom poschodí v zasadacej miestnosti č. 1.R.01, sa uskutoční verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020" a návrhu strategického dokumentu.

Vyvesené: 11. 1. 2018

Dátum zvesenia: 2. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť