Obsah

Späť

Voľná pracovná pozícia učiteľa ZŠ vo Veľkej Pake od 1. 9. 2017

Obec Veľká Paka príjme učiteľa/učiteľku 1. stupňa do Základnej školy

s vyučovacím jazykom slovenským od 01.09.2017.

 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore
  • láska k deťom
  • radosť z práce s deťmi
  • ochota sa vzdelávať a využívať poznatky v praxi
  • dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi
  • dobrá spolupráca v tíme
  • stupeň pokročilý – práca s PC/internet, mail a balík kancelárskych aplikácií

 

K žiadosti třeba priložiť:

  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o vzdelaní /fotokópie/ v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 317/2009 o pedagogickách zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009

 

Adresa na podanie žiadosti:

Obec Veľká Paka 189
930 51 Veľká Paka

Mail: starosta@velkapaka.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na č. 031 5586705, 0911 323323.

Vyvesené: 2. 8. 2017

Dátum zvesenia: 2. 9. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť