Obsah

Späť

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Hamuliakove

Obec Hamuliakovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Dunajská 248/12B, 900 43 Hamuliakovo. Písomné žiadosti podávajte do 29.11.2017 do 18:00 h.

Bližšie informácie nájdete tu: Výberové konanie

Vyvesené: 18. 10. 2017

Dátum zvesenia: 29. 11. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť