Obsah

Späť

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Senci

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Kysucká 9, Senec s predpokladaným nástupom 1. 1. 2018.

Bližšie informácie nájdete tu: Výberové konanie

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 24. 11. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť