Obsah

Späť

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Hrubý Šúr

Obec Hrubý Šúr v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hrubý Šúr s predpokladaným nástupom 1. júla 2018.

Tu sa dočítate viac .....

 

Vyvesené: 24. 4. 2018

Dátum zvesenia: 18. 5. 2018

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť