Obsah

Späť

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku

 

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika č. 9, 902 01 Pezinok s predpokladaným nástupom od 1. júla 2018.

Bližšie informácie nájdete tu...

 

Vyvesené: 11. 5. 2018

Dátum zvesenia: 30. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť