Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v obci Reca

Obec Reca vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy 24, 925 26 Reca, s predpokladaným nástupom 1. júl 2018.

Bližšie informácie nájdete tu...

Vyvesené: 11. 4. 2018

Dátum zvesenia: 27. 4. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť