Obsah

Späť

Výplata vianočných príspevkov

Výplata vianočných príspevkov    
                                        

Oznamujeme  dôchodcom, rodičom s tromi a viacerými deťmi do 15 rokov, osamelým rodičom s dvomi a viac deťmi a rodičom, ktorí majú ZŤP dieťa s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná, že aj tento rok bude obec Dunajská Lužná  vyplácať vianočné príspevky. Zároveň žiadame, aby ste si so sebou priniesli občiansky preukaz a dôchodcom, ktorým vznikol nárok na dôchodok v tomto roku si musia so sebou priniesť výmer dôchodku.

Vianočné príspevky sa budú vyplácať v období od 11.12.2017 do 15.12.2017 každý deň v určených hodinách v pokladnici obecného úradu.

Termíny vyplácania:

11.12.2017 (pondelok)  od 8:00 - 11:30 popoludní od 12:30 – 15:30 h

12.12.2017 (utorok)      od 8:00 - do 13:00 h 

13.12.2017 (streda)      od 8:00 - 11:30 popoludní od 12:30 –  16.30 h

14.12.2017 (štvrtok)     od 8:00 - 11:30 popoludní od 12:30 – 15:00 h

15.12.2017 (piatok)      od 8:00 - 12:00 h  

 

Po tomto termíne nevyzdvihnuté príspevky strácajú platnosť,  čiže nebudú vyplatené.

Vyvesené: 4. 12. 2017

Dátum zvesenia: 15. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť